Veelgestelde vragen

Wat betekenen de nieuwe biodiesels voor mij?

Wat is de huidige diesel?

Waar kan ik de nieuwe biodiesels vinden?

Kan ik de verschillende dieselproducten mengen?

De 95 E10 is een benzine. Indien uw voertuig op benzine rijdt, dan is dit voor u van belang.

De lijst van voertuigen die niet geschikt – niet compatibel zijn en de lijst van voertuigen die wel geschikt

Het voornaamste doel van de Belgische Overheid in de vervanging van de benzine 95 door de 95 E10 op 1 januari 2017

Het zwavelgehalte van de 'klassieke' gasolie verwarming die op de Belgische markt wordt gebracht, verlaagt van 1.000 ppm naar 50 ppm ...

Vandaag de dag onderscheiden we twee types gasolie op de Belgische markt...

Beweringen dat, op de rode kleurstof na, de technische eigenschappen van gasolie verwarming...

Tabel: levering van afgewerkte producten voor verbruik in België (kt)

Taartdiagram: samenstelling van de maximumprijzen van de voornaamste petroleumproducten in België

Alfabetische lijst met frequente afkortingen en begrippen uit de petroleumsector

De programmaovereenkomst legt de methode vast voor de berekening van de maximumprijzen van petroleumproducten...

Lijst met de meest gebruikte omzettingsfactoren in de petroleumsector

Tabel: vergelijking van de pompprijzen van België met zijn buurlanden

De pompprijs is samengesteld uit verschillende elementen, waarvan een groot gedeelte belastingen (accijnzen en BTW)...

Het 'Sociaal Verwarmingsfonds' werd opgericht op 16 september 2005 met de...

APETRA staat voor ‘Agence PETRolière – PETRoleumAgentschap’.

De federale regering heeft het 'positief kliksysteem' geïntroduceerd via de Programmawet van 5 augustus 2003. Dit systeem...

Een Europese richtlijn maakte het gebruik van de 'euromarker' verplicht in de lidstaten vanaf 1 augustus 2002. Het betreft...

Amendement van de Programma Overeenkomst wat betreft vloeibare petroleumgassen (butaan, propaan) in flessen.