Wie zijn we ?

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) vertegenwoordigt de voornaamste petroleummaatschappijen die actief zijn in de raffinage, de distributie en de opslag van petroleumproducten in België. De BPF dekt zo 100% van de raffinagecapaciteit en 80% van de in verbruik gestelde brandstoffen in België. De verwerkte aardolieproducten worden voornamelijk gebruikt in de transport- en verwarmingssector alsook als basisgrondstof voor de petrochemische sector.

Opdrachten van de BPF:

  • Het verdedigen van de belangen van de sector als officiële woordvoerder van de voornaamste maatschappijen voor de bevoegde overheden en alle betrokken instellingen.
  • Het scheppen van een kader waarbinnen de petroleumindustrie gemeenschappelijke standpunten kan uitwerken in verband met beleidskwesties, voornamelijk voor economische, sociale en klimaat & milieu-aangelegenheden. Het formuleren en uitdragen van de visie en de standpunten van de sector ten aanzien van de publieke opinie, de beleidsmakers en alle betrokken instanties en het maken van aanbevelingen voor de beleidsmakers.
  • Het vertegenwoordigen van de petroleumindustrie bij het overleg tussen sociale partners binnen de bevoegde paritaire comités.
  • Handelen in naam van de petroleumindustrie bij de onderhandelingen inzake de programmaovereenkomst m.b.t. de bepaling van de maximumprijzen van de petroleumproducten.
  • Het mededingingsrecht wordt in al haar acties strikt nageleefd.

 

BPF team

Onze medewerkers:

Wim De Wulf
Secretaris-generaal
Bertrand Gyselynck
Adjunct-Secretaris-Generaal Technische en Operationele zaken
Jo Vandeweghe
Sociale, fiscale en juridische zaken
Aurélie Degand
Adviseur
Jean-Benoît Schrans
Public Affairs & Communicatie
Viviane Smeets
Office Manager, assistente
Christine Cauwe
Assistente

Aangesloten bedrijven

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur.

Voorzitter

Bernadette SPINOY

(plaatsvervanger: D. Dubois)

Beheerder-algemeen directeur
TotalEnergies nv

vice-VOORZITTERS

Peter VANDENBORNE

(plaatsvervanger: J. Michielsen)

Directeur raffinaderij Antwerpen
ExxonMobil Petroleum & Chemical bv

Emmanuel MIGNOT

(plaatsvervanger: L. Charlot)

Belgian Shell nv
Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder BeLux

Bestuurders

Koen VANKELST

(plaatsvervanger: B. Gillis)

Director Logistics
Kuwait Petroleum Belgium nv

Bulat SUBAEV

(plaatsvervanger: I. Hoskens)

Managing Director
LUKOIL Belgium nv

Peter BOERS

 

Managing director
Oiltanking Stolthaven Antwerp nv

Jacques BEUCKELAERS

(plaatsvervanger: A. Veraverbeke)

Directeur-Generaal
TOTAL Raffinaderij Antwerpen nv

Erwin GOOSEN

(plaatsvervanger: XX)

Gunvor Petroleum Antwerpen nv

Gilbert VAN RENS

(plaatsvervanger: XX)

Maes Energy & Mobility