Onze federatie bijna in het nieuw !

Op 28 oktober 2021 krijgt onze federatie een nieuwe naam en logo. Tel samen met ons af en ontdek hoe onze nieuwe naam in lijn ligt met de transformatie van onze sector in de energietransitie. Onze website krijgt dan ook een nieuw jasje maar zal nog steeds dezelfde bron van informatie zijn voor al het nieuws binnen onze sector.

Huidige maximumprijzen

Iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programma-overeenkomst.
 

 • Benzine 95 RON

  vanaf 2021-10-15
  €/l 1.7670
 • Benzine 95 RON - E10

  vanaf 2021-10-15
  €/l 1.7190
 • Benzine 98 RON

  vanaf 2021-10-15
  €/l 1.8090
 • Benzine 98 RON - E10

  vanaf 2021-10-15
  €/l 1.7770
 • Diesel

  vanaf 2021-10-15
  €/l 1.7350
 • Diesel - B10

  vanaf 2021-10-15
  €/l 1.7190
 • Diesel - XTL

  vanaf 2021-10-15
  €/l 3.0020
 • Gasolie diesel aan de pomp

  vanaf 2021-10-23
  €/l 0.9260
 • LPG

  vanaf 2021-10-21
  €/l 0.8320
 • Gasolie Diesel verwarming (extra) (≥ 2000 L)

  vanaf 2021-10-23
  €/l 0.7940
 • Gasolie diesel ind en comm ≥ 2000l

  vanaf 2021-10-23
  €/l 0.7988
 • Gasolie diesel landbouw ≥ 2000l

  vanaf 2021-10-23
  €/l 0.7711
 • Gasolie verwarming 50 S (<2000 L)

  vanaf 2021-10-23
  €/l 0.8001
 • Gasolie verwarming 50 S (≥ 2000 L)

  vanaf 2021-10-23
  €/l 0.7696
 • Lamppetroleum C type (> 2000 L)

  vanaf 2021-10-15
  €/l 0.8656
 • Propaan bulk (≥ 2000 L)

  vanaf 2021-10-21
  €/l 0.8656

Duurzame brandstoffen voor het vergroenen van het transport

Koolstofarme en klimaatneutrale brandstoffen kunnen een duurzame rol spelen om het transport in ons land te helpen vergroenen. Zeker in transportdomeinen (vrachtwagens, maritiem- en luchttransport) waar kost-effectieve alternatieven moeilijker zullen doorbreken, maar ook in het segment personenwagens waar ze complementair kunnen zijn aan elektrische wagens.

Ontdek hier meer over deze innovatieve brandstoffen

Kerncijfers petroleumsector 2020

Overzicht van de voornaamste kerncijfers van de petroleumsector in 2020.
Evolutie van de productie van de raffinaderijen, evolutie van het verbruik van transportbrandstoffen, invoerlanden ruwe olie, accijnsontvangsten op energieproducten, enz..

Klik hier om het rapport te openen

De voornaamste resultaten in één oogopslag ...klik hier voor de infografie

COLUMNS

Technologieneutraliteit als drijvende innovatiekracht

De Green Deal streeft door middel van de ‘Fit for 55’ naar een klimaatneutraal Europa in 2050 en tegen 2030 naar een daling van de CO2-uitstoot met 55% t.o.v. 1990. Om dit te bereiken zal ook de CO2-uitstoot van de transportsector aanzienlijk moeten dalen. De transitie naar een groene en betaalbare mobiliteit zal maar mogelijk zijn via innovatieve oplossingen. Om dit te bereiken is de inzet vereist van ‘alle’ duurzame technologieën en brandstoffen.

Lees het voorwoord van BFP secretaris-generaal Wim De Wulf in de bijlage 'Innovatie Fokus' in De Standaard: open hier

Fit for 55: verbod thermische wagens staat haaks op de technologische realiteit en carbon leakage dreigt industriële competitiviteit te verzwakken

De sector verwelkomt ‘Fit for 55’ van de Europese Commissie om de Europese Unie naar de 2050 klimaat neutraliteit te brengen. Ondanks constructieve aanbevelingen is het gebrek aan erkenning van duurzame en hernieuwbare brandstoffen in de CO2 wagen regelgeving en de verzwakking van de carbon leakage bescherming van de Europese industrie, zorgwekkend.

Lees de volledige column hier

Raffinage-industrie partner in de energietransitie: waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot van de raffinagesector en van het transport

De raffinagesector is een van de grootste producenten en verbruikers van waterstof in Europa en in het bijzonder in België. Momenteel speelt waterstof een belangrijke rol in de omzettings-processen van raffinaderijen en draagt het bij tot het maken van producten die voldoen aan de gezondheids- en luchtkwaliteitseisen (ontzwaveling). Waterstof zal, naast andere emissie reducerende technologieën, een steeds grotere rol spelen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Lees het volledig standpunt: open hier

Studies & Rapporten

The optimal vehicle electrification level in a battery-constrained future

In the light of the EU's commitment to reduce greenhouse gas emissions in Europe, there is considerable uncertainty as to whether battery production capacity will be able to meet the growing demand for batteries in Europe towards 2030. This article summarises the results of a study that explores the optimal passenger car sales composition that would minimise well-to-wheels GHG emissions as a function of battery production capacity.

Open the document here

Wim De Wulf benoemd tot Secretaris Generaal BPF

Wim De Wulf wordt op 1 april 2021 de nieuwe Secretaris-Generaal van de Belgische Petroleum Federatie (BPF) en volgt hiermee Jean-Pierre Van Dijk op die met pensioen gaat.

In zijn nieuwe rol als Secretaris-Generaal vervoegt hij de BPF op een belangrijk scharniermoment in haar geschiedenis met belangrijke uitdagingen in de context van het Europese klimaat- en energiekader 2030 en de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. De petroleumsector is vandaag in volle transformatie om, als partner in de energietransitie, via o.a. koolstofarme brandstoffen het transport en andere sectoren in ons land te helpen verduurzamen.

Wim De Wulf antwoordt op een aantal vragen van zijn nieuwe collega's. Ontdek ze hier.

STERKER DAN CORONA

Het coronavirus maakt het ons best lastig, vaak té lastig. Maar net dan komt het unieke in ieder naar boven. Onze sterkte, creativiteit, solidariteit en doorzettingsvermogen zijn indrukwekkend. Dát is waarom we dit virus aankunnen, en onze vooruitzichten hoopvol zijn. Meer nog: alles wat we vandaag leren, nemen we mee naar een sterkere toekomst.

Zal iedere mens, elke organisatie, iedere onderneming daar ongeschonden uitkomen? Jammer genoeg niet. Zal iedereen uiteindelijk een plaats vinden in onze samenleving van morgen? Ongetwijfeld wel. Daar werken we aan, met volle kracht. En we geven elkaar kracht en inspiratie. We bundelen onze krachten en kijken vooruit. Laat dat onze drijfveer zijn in de komende maanden, laat dat de betekenis zijn van ons engagement: sterker dan corona.

Link naar de website #STERKERDANCORONA

HYDROTREATED VEGETABLE OIL (HVO) GEEFT DE DIESELMOTOR EEN DUURZAME TOEKOMST

De brandstof diesel XTL (X-To-Liquid) kan gemaakt worden uit uiteenlopende basisgrondstoffen zoals biomassa, elektriciteit of gas, elk met hun eigen procestechnologie. Sinds 23 juli 2018 kan diesel XTL die beantwoordt aan de norm EN 15940 in ons land op de markt worden gebracht. Deze brandstof geeft de dieselmotor een duurzame toekomst. Diesel XTL, waarvan HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) het bekendste voorbeeld is, wordt geproduceerd op basis van plantaardige (o.a. gebruikt frituurvet) of dierlijke olie, afval of houtpulp. Deze grondstoffen van biologische oorsprong worden tijdens hun transformatie naar brandstof met waterstof behandeld, “gehydrogeneerd” en nadien gedistilleerd om te beantwoorden aan de norm van de klassieke diesel (EN590). De aldus geproduceerde HVO kan niet alleen worden bijgemengd bij de gewone diesel B7, maar ook ‘zuiver’ als brandstof worden gebruikt in bestaande dieselwagens zonder technische aanpassingen. Daarom noemt men HVO ook een ‘drop-in’ brandstof. Door zijn hernieuwbare biologische oorsprong kan HVO de CO2-uitstoot van de bestaande wagens en vrachtwagens t.o.v. de klassieke diesel tot 90% reduceren. Het is daarom een bijzonder interessant alternatief om bij te dragen tot het vergroenen van het transport.

Men kan vandaag al HVO voor vrachtwagens maar ook voor personenwagens in enkele tankstations (Q8, Total, Maes, …) vinden. De nieuwe performante dieselmotoren in combinatie met deze duurzame vloeibare brandstoffen bieden een adequaat antwoord aan de milieu- en klimaatuitdagingen en kunnen een essentiële rol spelen in de energietransitie. De nieuwe brandstoffen verdienen dan ook erkenning en ondersteuning van de overheid om het aanbod aan klimaatneutrale technologieën te verbreden.

Meer info in onze Q&A

Web-event "Hoe kan een CO2-taks op auto’s bijdragen tot het vergroenen van het transport ?"

De Belgische Petroleum Federatie heeft op 30 november ll een webinar georganiseerd over het thema “Hoe kan een CO2-taks op auto’s bijdragen tot het vergroenen van het transport?” Een actueel en belangrijk onderwerp zoals de federale Minister voor Klimaat er ons recent aan herinnerd heeft.

Vier experts gaven er hun visie over de mogelijke invoering in ons land van een CO2 taks in de non ETS sector, in het bijzonder voor het autogebruik. U vindt hun presentaties hieronder.

1. Vincent VAN STEENBERGHE
Climate Policy Advisor in het departement Klimaatveranderingen bij FOD Gezondheid
Slides                 Video

2. Professor Stef PROOST
KU Leuven - Thinkthank Metaforum
Slides                Video

3. Michel MARTENS
Director Research & Public Policy bij FEBIAC
Slides               Video

4. Jean-Pierre VAN DIJK
Secretaris-generaal BPF
Slides               Video

 

 

Traject naar klimaatneutraliteit tegen 2050 in de transportsector

FuelsEurope stelt een traject voor dat beschrijft hoe koolstofarme vloeibare brandstoffen de transportsector in staat kunnen stellen om bij te dragen aan de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het traject geeft aan dat tussentijdse dalingen van de CO2-uitstoot met 100 miljoen ton (Mt) haalbaar zijn tegen 2035.

Een traject dat werd voorgesteld door de Europese raffinagesector laat zien hoe de transportsector, via partnerships en een noodzakelijk stimulerende beleidskader, dankzij koolstofarme vloeibare brandstoffen kan bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Korte animatiefilm: open hier

Meer informatie op website Fuels Europe

COVID-19: Informatie voor ondernemingen en burgers

Public Health Passenger Locator Form

Vanaf 1 augustus treedt het elektronische Public Health Passenger Locator Form in werking. De nieuwe verplichting om een online formulier in te vullen voor elke persoon die vanuit het buitenland naar België terugkeert, heeft ook betrekking heeft op alle vervoerders en niet alleen op privépersonen/toeristen. Deze verplichting geldt voor iedereen die meer dan 48 uur in het buitenland heeft doorgebracht en meer dan 48 uur in België verblijft.

Generieke gids voor ondernemingen

Deze generieke gids biedt in de eerste plaats richtlijnen aan sectoren en aan werkgevers die (gedeeltelijk) hun activiteiten hebben moeten stopzetten, als voorbereiding voor een veilige herneming van hun activiteiten. De gids verzamelt goede praktijken, en geeft een houvast aan de bedrijven om een eigen regeling op maat uit te werken. De naleving van deze veiligheidsvoorschriften is uitzonderlijk belangrijk.  Veel succes met het verderzetten of het opstarten van de activiteiten !

Download de gids hier

Vragen over COVID-19 ? Q&A voor iedereen

De overheid heeft een uitgebreid Vraag- en Antwoorddocument gemaakt waar de burger een antwoord kan vinden op de meest gestelde vragen over de COVID-19 maatregelen.

Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020.

Open het document hier

Wat zijn koolstofarme vloeibare brandstoffen ?

VIDEO: Koolstofarme vloeibare brandstoffen als oplossing voor een groene mobiliteit

Het transport van morgen zal via verschillende complementaire energiebronnen moeten gebeuren. Naast elektromobiliteit zullen koolstofarme vloeibare brandstoffen nodig zijn om het transport te vergroenen en om de klimaatdoelstellingen te behalen. Deze innovatieve vloeibare brandstoffen zullen klimaatneutraal zijn en hebben als voordeel dat ze als alternatieve energiebronnen probleemloos in de huidge automotoren kunnen gebruikt worden maar ook in stookolietoestellen.

Ontdek het belang van deze innovatieve koolstofarme vloeistoffen in deze korte video.

De troeven van koolstofarme vloeibare brandstoffen

Koolstofarme vloeibare brandstoffen zullen een belangrijke plaats hebben in de toekomstige energiemix. Vooral in transportdomeinen zoals vrachtverkeer en maritiem- en luchtvaart waar er geen vervangbare alternatieven zijn, maar ook in personenwagens waar ze in concurrentie zullen treden met andere aandrijvingen.  Een unieke troef van ‘koolstofarme vloeibare brandstoffen’ zoals HVO, e-fuels en synthetische brandstoffen is dat ze een ‘drop-in’ product zijn, namelijk dat ze meteen in de tank van je wagen (zonder aanpassingen) of in je stookolie-installatie kunnen. Bij gebruik kunnen ze de CO2-emissies daarom onmiddellijk verlagen.
Meer informatie over deze innovatieve brandstoffen...klik hier

STANDPUNTEN

Dieselvoertuigen zijn aanvaardbaar op onze wegen

De nieuwe generatie dieselvoertuigen respecteren de uitstootnormen. Dieselbans zijn onnodig en onverantwoord. Bekijk hier ons standpunt.

Hybride verwarmingstoestellen met stookolie om de consument actief te begeleiden naar een koolstofarme samenleving

Is er met het oog op het reduceren van de CO2-uitstoot nog plaats voor stookolieverwarming in de energietransitie? Bekijk hier ons standpunt

STUDIES

The optimal vehicle electrification level in a battery-constrained future

In the light of the EU's commitment to reduce greenhouse gas emissions in Europe, there is considerable uncertainty as to whether battery production capacity will be able to meet the growing demand for batteries in Europe towards 2030. This article summarises the results of a study that explores the optimal passenger car sales composition that would minimise well-to-wheels GHG emissions as a function of battery production capacity.

Open het document hier