Partner in de energietransitie

Welkom op de website van de Belgische Petroleum Federatie (BPF), de officiële sectorvereniging en officiële woordvoerder van de voornaamste petroleummaatschappijen die actief zijn in de raffinage, de distributie en de opslag in België.

Huidige maximumprijzen

Iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programma-overeenkomst.
 

 • Benzine 95 RON

  vanaf 2020-10-29
  €/l 1.3770
 • Benzine 95 RON - E10

  vanaf 2020-10-29
  €/l 1.3300
 • Benzine 98 RON

  vanaf 2020-10-29
  €/l 1.3970
 • Benzine 98 RON - E10

  vanaf 2020-10-29
  €/l 1.3680
 • Diesel

  vanaf 2020-10-28
  €/l 1.3190
 • Diesel - B10

  vanaf 2020-10-28
  €/l 1.2900
 • Diesel - XTL

  vanaf 2020-10-28
  €/l 2.1630
 • Gasolie diesel aan de pomp

  vanaf 2020-10-31
  €/l 0.5530
 • LPG

  vanaf 2020-10-21
  €/l 0.5090
 • Gasolie Diesel verwarming (extra) (≥ 2000 L)

  vanaf 2020-10-31
  €/l 0.3978
 • Gasolie diesel ind en comm ≥ 2000l

  vanaf 2020-10-31
  €/l 0.4264
 • Gasolie diesel landbouw ≥ 2000l

  vanaf 2020-10-31
  €/l 0.4147
 • Gasolie verwarming 50 S (<2000 L)

  vanaf 2020-10-31
  €/l 0.4282
 • Gasolie verwarming 50 S (≥ 2000 L)

  vanaf 2020-10-31
  €/l 0.3988
 • Lamppetroleum C type (> 2000 L)

  vanaf 2020-10-31
  €/l 0.4304
 • Propaan bulk (≥ 2000 L)

  vanaf 2020-10-21
  €/l 0.5340

Traject naar klimaatneutraliteit tegen 2050 in de transportsector

FuelsEurope stelt een traject voor dat beschrijft hoe koolstofarme vloeibare brandstoffen de transportsector in staat kunnen stellen om bij te dragen aan de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het traject geeft aan dat tussentijdse dalingen van de CO2-uitstoot met 100 miljoen ton (Mt) haalbaar zijn tegen 2035.

Een traject dat werd voorgesteld door de Europese raffinagesector laat zien hoe de transportsector, via partnerships en een noodzakelijk stimulerende beleidskader, dankzij koolstofarme vloeibare brandstoffen kan bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Korte animatiefilm: open hier

Meer informatie op website Fuels Europe

COVID-19: Informatie voor ondernemingen en burgers

Public Health Passenger Locator Form

Vanaf 1 augustus treedt het elektronische Public Health Passenger Locator Form in werking. De nieuwe verplichting om een online formulier in te vullen voor elke persoon die vanuit het buitenland naar België terugkeert, heeft ook betrekking heeft op alle vervoerders en niet alleen op privépersonen/toeristen. Deze verplichting geldt voor iedereen die meer dan 48 uur in het buitenland heeft doorgebracht en meer dan 48 uur in België verblijft.

Generieke gids voor ondernemingen

Deze generieke gids biedt in de eerste plaats richtlijnen aan sectoren en aan werkgevers die (gedeeltelijk) hun activiteiten hebben moeten stopzetten, als voorbereiding voor een veilige herneming van hun activiteiten. De gids verzamelt goede praktijken, en geeft een houvast aan de bedrijven om een eigen regeling op maat uit te werken. De naleving van deze veiligheidsvoorschriften is uitzonderlijk belangrijk.  Veel succes met het verderzetten of het opstarten van de activiteiten !

Download de gids hier

Vragen over COVID-19 ? Q&A voor iedereen

De overheid heeft een uitgebreid Vraag- en Antwoorddocument gemaakt waar de burger een antwoord kan vinden op de meest gestelde vragen over de COVID-19 maatregelen.

Dit document is van toepassing vanaf 4 mei 2020.

Open het document hier

Kerncijfers 2019: de Belgische petroleumsector blijft essentiële schakel in onze energiebevoorrading

De cijfers van de Belgische petroleumsector in 2019 tonen aan dat petroleumproducten een belangrijke rol blijven spelen om de energiebevoorrading en de toelevering van grondstoffen voor de petrochemische industrie in ons land te verzekeren.

Open 'Kerncijfers 2019' hier

Wat zijn koolstofarme vloeibare brandstoffen ?

VIDEO: Koolstofarme vloeibare brandstoffen als oplossing voor een groene mobiliteit

Het transport van morgen zal via verschillende complementaire energiebronnen moeten gebeuren. Naast elektromobiliteit zullen koolstofarme vloeibare brandstoffen nodig zijn om het transport te vergroenen en om de klimaatdoelstellingen te behalen. Deze innovatieve vloeibare brandstoffen zullen klimaatneutraal zijn en hebben als voordeel dat ze als alternatieve energiebronnen probleemloos in de huidge automotoren kunnen gebruikt worden maar ook in stookolietoestellen.

Ontdek het belang van deze innovatieve koolstofarme vloeistoffen in deze korte video.

De troeven van koolstofarme vloeibare brandstoffen

Koolstofarme vloeibare brandstoffen zullen een belangrijke plaats hebben in de toekomstige energiemix. Vooral in transportdomeinen zoals vrachtverkeer en maritiem- en luchtvaart waar er geen vervangbare alternatieven zijn, maar ook in personenwagens waar ze in concurrentie zullen treden met andere aandrijvingen.  Een unieke troef van ‘koolstofarme vloeibare brandstoffen’ zoals HVO, e-fuels en synthetische brandstoffen is dat ze een ‘drop-in’ product zijn, namelijk dat ze meteen in de tank van je wagen (zonder aanpassingen) of in je stookolie-installatie kunnen. Bij gebruik kunnen ze de CO2-emissies daarom onmiddellijk verlagen.
Meer informatie over deze innovatieve brandstoffen...klik hier

BPF conferentie "Zijn de moderne dieselwagens future-proof ?"

Op 12 december organiseerde de BPF een conferentie met als titel "Zijn de moderne dieselwagens future-proof ? Hoogtijd om de technologische realiteit te erkennen". Wetenschappers hebben er toelichting gegeven over de situatie van de luchtkwaliteit in ons land, de technologische innovaties van de nieuwe generatie dieselwagens die de emissienormen respecteren, groene mobiliteitsopties en de ontwikkeling van low carbon liquid fuels om het transport te vergroenen. Conclusie van de wetenschap is dat moderne dieselwagens (Euro6temp en Euro6d) een verantwoorde keuze zijn op de weg, zelfs in Lage Emissie Zones. Hierbij het persbericht.

Actualiteit

Politiek memorandum 2019

Het politiek memorandum van de BPF voor de verkiezingen van 2019 bevat onze standpunten inzake klimaat, energie, transport, verwarming, ETS, het Nationaal Energie- en Klimaat Plan, enz..
Klik hier om te openen

STANDPUNTEN

Dieselvoertuigen zijn aanvaardbaar op onze wegen

De nieuwe generatie dieselvoertuigen respecteren de uitstootnormen. Dieselbans zijn onnodig en onverantwoord. Bekijk hier ons standpunt.

Hybride verwarmingstoestellen met stookolie om de consument actief te begeleiden naar een koolstofarme samenleving

Is er met het oog op het reduceren van de CO2-uitstoot nog plaats voor stookolieverwarming in de energietransitie? Bekijk hier ons standpunt