2018 : Einde van de BOFAS bijdrage in benzine en diesel

In 2000 werd, middels een akkoord tussen de gewesten de federale staat, een financieringsfonds opgericht voor de sanering van de vervuilde bodem van tankstations.
Dit fonds wordt gefinancierd door een specifieke bijdrage op de benzines en diesel die in verbruik worden gesteld.
Deze bijdrage is deels ten laste van de petroleumsector en deels ten laste van de verbruiker, deze laatste is vervat in de maximumprijs van diesel en benzine.
De petroleumsector en de garagesector heeft de organisatie op zich genomen via een vzw BOFAS, die instaat voor de operationele en/of financiële hulp bij sanering.
Er werd vastgesteld dat het financiële saldo van het fonds BOFAS volstaat voor het financieren van de nog te realiseren saneringen.
Eind 2017 hebben de regionale regeringen en de federale regering beslist om de BOFAS bijdrage met ingang van 3 januari 2018  op nul te brengen.

Voor verdere informatie over de activiteiten van BOFAS

 

Samenstelling Maximumprijzen

Veelgestelde vragen

Huidige maximumprijzen

iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programmaovereenkomst

benzine 95 octaan

vanaf 21/06/2018 €/l 1,509

benzine 95 octaan - E10

vanaf 21/06/2018 €/l 1,511

benzine 98 octaan

vanaf 21/06/2018 €/l 1,595

benzine 98 octaan - E10

vanaf 21/06/2018 €/l 1,604

diesel - 10 ppm

vanaf 23/06/2018 €/l 1,511

LPG

vanaf 15/06/2018 €/l 0,538

gasolie verwarming - 50 ppm - < 2000l

vanaf 16/06/2018 €/l 0,7238

gasolie verwarming - 50 ppm - ≥ 2000l

vanaf 16/06/2018 €/l 0,6963

gasolie extra - (verwarming) 10 ppm - ≥ 2000l

vanaf 23/06/2018 €/l 0,6890

lamppetroleum- type C - ≥ 2000l

vanaf 16/06/2018 €/l 0,7980

propaan bulk - ≥ 2000l

vanaf 05/06/2018 €/l 0,5458

butaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-

propaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-

extra zware stookolie (1% zwavel)

vanaf 23/06/2018 €/t 496,61