Reactie van de BPF op de beslissing van de Vlaamse Regering om in 2021 een verbod in te stellen op de verkoop van nieuwe stookolietoestellen.

“Belgische Petroleum Federatie verbaasd over het verbod op de verkoop van mazoutketels in 2021 en roept op tot meer realisme”. Meer informatie zie persbericht

Nieuwe brandstoffen voor dieselmotoren op de markt

Het Koninklijk Besluit van 8 juli 2018 laat toe om vanaf 23 juli nieuwe brandstoffen voor dieselmotoren in België op de markt te brengen. Tot nu toe was enkel diesel (NBN EN590) met maximaal 7% biodiesel toegelaten in ons land. Nieuwe Europese productnormen werden ontwikkeld om de technische specificaties van de nieuwe producten te regelen. Deze werden in 2017 omgezet in Belgische normen en het Belgisch wettelijk kader werd als gevolg hiervan aangepast. 

De invoering van de nieuwe diesel brandstoffen laat toe om de Europese  doelstelling  inzake hernieuwbare energie in de transportsector in 2020 te helpen verwezenlijken.

De nieuwe producten:

  • Diesel B10 met maximum 10% biodiesel (Fame)
  • Diesel XTL, paraffinische synthetische diesel

De nieuwe producten enkel bestemd voor bedrijfswagenparken:

  • Diesel B20 met maximum 20% biodiesel
  • Diesel B30 met maximum 30% biodiesel

De nieuwe producten kunnen de huidige beschikbare diesel in voertuigen vervangen voor zover er geen tegenindicatie is van de automobielconstructeur. Ze worden toegevoegd aan de gangbare diesel en zullen vanaf 23 juli 2018 op de markt mogen worden gebracht. Hun beschikbaarheid aan de pomp is evenwel afhankelijk van de individuele beslissing van de petroleummaatschappijen.

Als gevolg van de introductie van deze nieuwe producten werd de Programma-Overeenkomst aangepast waarbij een structuur voor maximumprijzen voor elk product wordt voorzien. Deze aanpassing treedt in voege vanaf 23 juli 2018.

Voor meer informatie, zie onze rubriek ‘Veelgestelde vragen’.

Samenstelling Maximumprijzen

Veelgestelde vragen

Huidige maximumprijzen

iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst
Economie volgens de programmaovereenkomst

benzine 95 RON

vanaf 14/08/2018 €/l 1,515

benzine 95 RON - E10

vanaf 14/08/2018 €/l 1,517

benzine 98 RON

vanaf 14/08/2018 €/l 1,594

benzine 98 RON - E10

vanaf 14/08/2018 €/l 1,603

diesel

vanaf 21/08/2018 €/l 1,550

diesel -B10

vanaf 21/08/2018 €/l 1,557

diesel - XTL

vanaf 21/08/2018 €/l 1,830

LPG

vanaf 01/08/2018 €/l 0,573

gasolie diesel verwarming (extra) - (verwarming) - ≥ 2000l

vanaf 22/08/2018 €/l 0,7053

gasolie verwarming < 2000l

vanaf 22/08/2018 €/l 0,7260

gasolie verwarming - ≥ 2000l

vanaf 22/08/2018 €/l 0,6980

lamppetroleum- C type - ≥ 2000l

vanaf 21/08/2018 €/l 0,7931

propaan in bulk - ≥ 2000l

vanaf 01/08/2018 €/l 0,5937