Hoe gebeurt de raffinage van aardolie?

Hoe gebeurt de raffinage van aardolie?

Ruwe olie wordt door de raffinagebedrijven in ons land vanuit verschillende werelddelen ingevoerd. Het wordt in de raffinaderijen  verwerkt  tot een reeks hoogwaardige producten zoals LPG, kerosine, benzine, diesel,  stookolie en basisgrondstoffen voor de chemische industrie. Welk aandeel elk van die producten heeft in de globale productie van een raffinaderij hangt af van de technische productie-installaties van de raffinaderijen en van het soort aardolie dat geraffineerd wordt. Dit houdt in dat een raffinaderij in staat moet zijn om verschillende soorten ruwe aardolie — die sterk in samenstelling kunnen verschillen — te verwerken en tevens om, afhankelijk van de vraag, de gewenste producten in de juiste verhouding te kunnen leveren.

Raffinageproces

Het raffinageproces gebeurt in enkele opeenvolgende stappen:

1. Scheiding (distillatie)
De eerste fase van de raffinage is het scheiden van de verschillende koolwaterstoffen die in ruwe olie zitten: van zeer korte tot zeer lange koolwaterstofketens. Dit is het proces van distillatie. Ruwe olie wordt opgewarmd en tot koken gebracht. Elke koolwaterstof in de ruwe olie heeft zijn eigen kookpunt.

Schema distillatieproces: klik hier

2. Zuivering
De componenten die in de eerste fase ontstaan, bevatten vaak ongewenste elementen, zoals zwavel en stikstof, en moeten daarvan gezuiverd worden. Door de toepassing van een katalysator worden de elementen vervolgens gedwongen om te reageren met het waterstofgas, waarop de ongewenste elementen eenvoudig van het product kunnen worden gescheiden. Het ontzwavelen resulteert in schonere brandstoffen.

3. Conversie
Er zijn nu tal van componenten gescheiden en gezuiverd. Over het algemeen verschillen deze componenten onderling vooral op basis van de lengte van de koolstofketen. Componenten met een relatief korte keten zijn vaak óf gasvormig, óf minder stroperige vloeistoffen. Door componenten met een relatief lange keten te ‘kraken’ worden de ketens opgebroken in componenten met kortere ketens. Op deze manier kan een raffinaderij beter aan de vraag van verschillende eindproducten voldoen.

4. Menging
Tot slot worden diverse componenten met elkaar gemengd, wat resulteert in de eindproducten. Benzine bijvoorbeeld, bestaat uit een 10-tal componenten. De eindproducten zijn nu gereed voor gebruik.  

Eindproducten
De eindproducten die uit het raffinageproces komen zijn, van zwaar naar licht: asfalt, bitumen, stookolie, diesel, kerosine, benzine, LPG.

De raffinagesector in België

De Belgische raffinage-industrie is één van de belangrijke economische pijlers van ons land. De raffinaderijen beschikken over een aantal troeven waardoor ze op Europees en internationaal vlak goed gepositioneerd zijn: hun centrale geografische ligging (haven van Antwerpen), hun productiecapaciteit, de kwaliteit en diversiteit van de verwerkte brandstoffen, de energie-efficiëntie en het respect voor het milieu en, niet op zijn minst,  hun gekwalificeerd personeel. Ze bevinden zich in de grootste petrochemische cluster van Europa en in tweede positie op wereldvlak na Houston in de Verenigde Staten.

De raffinaderijen in België verwerken geïmporteerde ruwe aardolie in een veelheid aan brandstoffen die gebruikt worden voor het transport en voor onze verwarming. Wat weinigen weten is dat ongeveer 35% van de verwerkte producten bestemd zijn voor de petrochemie die er alledaagse producten mee maakt: legoblokjes verspreid over de vloer, de verf aan de muur, het shirt dat je aan hebt, pillen tegen hoofdpijn en zelfs de banden van fietsen !

Raffinagecapaciteit van de Belgische raffinaderijen: klik hier

Hoeveelheid producten verwerkt in de Belgische raffinaderijen: klik hier

Balans petroleumproducten in België: klik hier

Invoer aardolie volgens land van herkomst: klik hier

De internationale context van ruwe aardolie

Data 2019

- De prijs van de aardolie (Brent) in $/vat en in €/vat: klik hier

- De prijs van de aardolie in constante euro en in lopende euro: klik hier

- Wereldreserves aardolie: klik hier

- Wereldwijde productie van aardolie: klik hier

- Raffinagecapaciteit in de wereld: klik hier

- Verbruik van ruwe olie per geografische zone: klik hier