Publicaties

In deze rubriek vindt u zowel publicaties van de Belgische Petroleum Federatie als van externe organisaties die van belang zijn in verschillende domeinen zoals klimaat, energie, industrie, brandstoffen van de toekomst, economisch belang van de sector, enz..

Dossiers

The supply and use of 0.50%-sulphur marine fuel

6 Januari 2020

Joint Industry Guidance . Document in het Engels

Vloeibare brandstoffen voor verwarming...toekomst ?

Hoog rendement stookolietoestellen en hybride installaties hebben hun plaats in de energiemix naar een lage koolstofmaatschappij.

Waarom de nieuwe generatie dieselvoertuigen aanvaardbaar zijn op de weg ? Ontdek het hier

De moderne dieselvoertuigen verdienen een plaats op onze wegen en in de LEZ omdat ze de luchtkwaliteitsnormen respecteren! Beleidsmakers moeten bewust zijn van deze wetenschappelijke realiteit.

Visie 2050 van de petroleumsector

Visie van onze sector om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren

117 CAO SWT Verlenging

117 CAO Vervoerskosten

117 CAO Tijdskrediet

117 CAO SWT NL FR tussentijds 16052019

117 CAO SWT NL FR 26062017

117 CAO overstap ploeg naar dag

117 CAO 2017 2018

117 CAO Afwezigheid zonder motief