Let's get digital

In een wereld die steeds sneller evolueert en digitaliseert, zijn digitale skills en STEM-vaardigheden een onmisbare troef voor jongeren die binnen enkele jaren de arbeidsmarkt betreden. Daarom ondersteunden de Vlaamse Ondernemers – 19 Vlaamse werkgevers- en sectororganisaties waaronder de BPF – het technologiefestival Let’s Get Digital op 20 en 21 september ll. in het MAS in Antwerpen. Daarnaast lanceren de Vlaamse ondernemers ook de website detoekomstwerkt.be die de jongeren inspireert om te kiezen voor STEM-studies waarmee ze in hun latere job kunnen meewerken aan de innovaties van de toekomst.
Link naar de website

Het persbericht: open hier