Publicaties

In deze rubriek vindt u zowel publicaties van de Belgische Petroleum Federatie als van externe organisaties die van belang zijn in verschillende domeinen zoals klimaat, energie, industrie, brandstoffen van de toekomst, economisch belang van de sector, enz..

Rapporten

Hoe moderne dieselvoertuigen bijdragen aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en CO2-uitstoot.

22 September 2020

In een artikel gepubliceerd in het professioneel magazine MTZ Worldwide worden de resultaten van recente ontwikkelingen op het gebied van demonstratievoertuigen geanalyseerd om aan te tonen dat een gecombineerde vermindering van de uitstoot van atmosferische emissies en CO2 mogelijk is met de nieuwste dieseltechnologie door middel van een geïntegreerde systeembenadering van motor-, hybride- en emissiebeperkingstechnologieën.

Voorts blijkt dat de bestaande technologieën voor het bereiken van lage vervuilende emissies verenigbaar zijn met hernieuwbare brandstoffen voor een verdere vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Het artikel besluit dat dieselvoertuigen deel uitmaken van de toekomstige mobiliteit. Ze zijn een oplossing op middellange termijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen, terwijl ze een lage uitstoot van schadelijke stoffen op de weg hebben, zelfs onder stedelijke rijomstandigheden.

De visie van een dieselmotor met een verwaarloosbare impact op de luchtkwaliteit wordt werkelijkheid.

Op de lange termijn zijn de technologieën compatibel met hernieuwbare vloeibare brandstoffen om de lage uitstoot te behouden en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk op basis van een well-to-wheel of levenscyclus verder te verkleine