Publicaties

In deze rubriek vindt u zowel publicaties van de Belgische Petroleum Federatie als van externe organisaties die van belang zijn in verschillende domeinen zoals klimaat, energie, industrie, brandstoffen van de toekomst, economisch belang van de sector, enz..

Rapporten

Hoe moderne dieselvoertuigen bijdragen aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en CO2-uitstoot.

22 September 2020

In een artikel gepubliceerd in het professioneel magazine MTZ Worldwide worden de resultaten van recente ontwikkelingen op het gebied van demonstratievoertuigen geanalyseerd om aan te tonen dat een gecombineerde vermindering van de uitstoot van atmosferische emissies en CO2 mogelijk is met de nieuwste dieseltechnologie door middel van een geïntegreerde systeembenadering van motor-, hybride- en emissiebeperkingstechnologieën.

Voorts blijkt dat de bestaande technologieën voor het bereiken van lage vervuilende emissies verenigbaar zijn met hernieuwbare brandstoffen voor een verdere vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Het artikel besluit dat dieselvoertuigen deel uitmaken van de toekomstige mobiliteit. Ze zijn een oplossing op middellange termijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen, terwijl ze een lage uitstoot van schadelijke stoffen op de weg hebben, zelfs onder stedelijke rijomstandigheden.

De visie van een dieselmotor met een verwaarloosbare impact op de luchtkwaliteit wordt werkelijkheid.

Op de lange termijn zijn de technologieën compatibel met hernieuwbare vloeibare brandstoffen om de lage uitstoot te behouden en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk op basis van een well-to-wheel of levenscyclus verder te verkleine

Key World Energy Statistics 2020

8 September 2020

Statistieken van de energiemarkt in de wereld in 2020.

Role of e-fuels in the European transport system - Literature review

17 Januari 2020

In december 2015 heeft de COP21 in Parijs een belangrijke stap gezet om de risico's van klimaatverandering aan te pakken en de wereldwijde temperatuurstijging tot "ruim onder 2 ° C" te houden en inspanningen te leveren om deze nog verder te beperken tot 1,5 graden. Om deze doelen te bereiken, onderzoekt de Europese Unie (EU) verschillende scenario's die leiden tot een koolstofarme EU-economie tegen 2050.

Ter ondersteuning van deze strategie voor lage emissies onderzocht het bureau Concawe een cross-sectoraal Low Carbon Pathways (LCP) -programma, waarin kansen en uitdagingen voor verschillende koolstofarme technologieën worden geïdentificeerd om een significante vermindering van de CO2-uitstoot te bereiken zowel op het niveau van de productie als van het gebruik van geraffineerde producten in Europa op middellange (2030) en langere termijn (2050).

Als onderdeel van het LCP-programma is dit rapport een literatuuroverzicht over e-fuels, met als doel een beter inzicht te krijgen in de e-brandstofproductietechnologieën en de implicaties in termen van efficiëntie, broeikasgasreductie, ‘Technology Readiness Level’, invloed op het milieu, investeringen, kosten en potentiële vraag.

De belangrijkste recente state-of-the-art publicaties werden geïdentificeerd en vergeleken in deze literatuurstudie, met gedetailleerde beoordelingen, presentaties, technologieleveranciers en position papers, die helpen om een beter beeld te krijgen van de potentiële rol van deze koolstofarme brandstoffen in Europa.

Rapport in het Engels

Refinery 2050: Conceptual Assessment

Onderzoek naar opportuniteiten  en uitdagingen voor de raffinage-industrie in de EU om over te stappen naar een koolstofarme economie. Studie van het onderzoeksbureau Concawe.

Dit rapport is het tweede in een reeks publicaties die opportuniteiten en uitdagingen voor EU-raffinaderijen onderzoeken om technologieën en grondstoffen te integreren die de fossiele koolstofintensiteit van aardolieproducten verminderen.

Rapport beschikbaar in het Engels

 

CO2 daling bij vrachtwagentransport

Cerulogy Report 2019: Using the heavy duty CO2 standard to drive investment in fuel decarbonisation

BPF politiek memorandum 2019

Het politiek memorandum 2019 van de Belgische Petroleum Federatie.

Fuels Europe Vision 2050