COLUMN: COVID-19: petroleumproducten essentieel voor transport en medisch materiaal

De COVID-19 pandemie houdt ons allen al een tijd in de greep. Naast de eerstelijns sectoren, vooral de gezondheidszorg, die dag in dag in de weer is, zijn er ook andere sectoren zoals de energiesector die essentieel zijn voor de economie en maatschappij. De petroleumsector verzekert hierbij de productie en bevoorrading van brandstoffen voor het transport op de weg, in de lucht en op water.

De productie van petroleumproducten levert ook de noodzakelijke grondstoffen voor de petrochemische sector (41% van het binnenlands verbruik van petroleumproducten is bestemd als grondstof voor deze sector). Een deel daarvan is voor de productie van schoonmaakmiddelen, van polymeren voor beschermingsmiddelen en ander medisch materiaal, evenals geneesmiddelen. De continuïteit van de productie in de raffinaderijen verzekert aan de petrochemische sector de basisgrondstoffen voor deze materialen.

De petroleumsector draagt dus bij voor zowel het transport als voor de productie van alledaagse en levensnoodzakelijke producten. Niet alleen in een crisisperiode maar ook in gewonere tijden.

Naar de toekomst toe vergen de klimaatambities dat deze brandstoffen in toenemende mate koolstofarm en –neutraal zouden zijn. Deze innovatieve brandstoffen bestaan reeds of zijn in ontwikkeling: duurzame biobrandstoffen en Power-to-Liquid zoals synthetische e-fuels. Ze kunnen vandaag al in de huidige voertuigen  ingezet worden (en dus zonder investering in nieuwe voertuigen noch in andere distributie-infrastructuur) en bijdragen  tot het vergroenen van het transport. 

We hopen dat beleidsmakers dit meenemen bij het uitstippelen van hun toekomstig beleid voor de strategische economische sectoren.

Eenmaal deze crisis overwonnen  zal de petroleumsector met zijn raffinaderijen, opslagcapaciteit en distributieactiviteiten een sleutelrol verder kunnen vervullen, voor het transport maar ook voor de (petro)chemische sector.  

 

[email protected]