Disclaimer

Aansprakelijkheid

De website van de Belgische Petroleum Federatie is bedoeld om de activiteiten van de petroleumindustrie en haar standpunten beter bekend te maken.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Door de evolutie van de wetgeving, kan het zijn dat bepaalde informatie niet volledig actueel is.

De Belgische Petroleum Federatie is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van haar site. De informatie die is opgenomen, is uitsluitend van algemene aard, is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht en kan niet beschouwd worden als een professioneel of juridisch advies.

De Belgische Petroleum Federatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. De Belgische Petroleum Federatie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. De Belgische Petroleum Federatie zal de links naar die websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Privacy

De website van de Belgische Petroleum Federatie maakt gebruik van ‘cookies’, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst.

De Belgische Petroleum Federatie behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Google Analytics

De website van de Belgische Petroleum Federatie wordt geanalyseerd door Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website van de Belgische Petroleum Federatie zijn door auteursrechten beschermd.

Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.