Jaarverslag 2015:

Persbericht:

"Meer dan 100 miljoen euro teveel betaald voor de bodemsanering van tankstations!"

Als we één symbooldossier dat de traagheid van de politieke beslissingen moeten aangeven, dan zou het voor de petroleumsector dit van BOFAS zijn, het bodemsaneringsfonds van tankstations.

 

Samenstelling Maximumprijzen

Veelgestelde vragen

Huidige maximumprijzen

iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programmaovereenkomst

benzine 95 octaan

vanaf 14/02/2017 €/l 1,465

benzine 95 octaan - E10

vanaf 14/02/2017 €/l 1,487

benzine 98 octaan

vanaf 14/02/2017 €/l 1,549

benzine 98 octaan - E10

vanaf 14/02/2017 €/l 1,557

diesel - 10 ppm

vanaf 14/1/2017 €/l 1,333

LPG

vanaf 14/02/2017 €/l 0,555

gasolie verwarming - 50 ppm - < 2000l

vanaf 14/1/2017 €/l 0,6118

gasolie verwarming - 50 ppm - ≥ 2000l

vanaf 14/1/2017 €/l 0,5853

gasolie extra - (verwarming) 10 ppm - ≥ 2000l

vanaf 14/1/2017 €/l 0,5837

lamppetroleum- type C - ≥ 2000l

vanaf 03/1/2017 €/l 0,6676

propaan bulk - ≥ 2000l

vanaf 11/02/2017 €/l 0,5625

propaan fles

vanaf 11/02/2017 €/kg 1,7987

butaan fles

vanaf 14/02/2017 €/kg 1,6745

extra zware stookolie (1% zwavel)

vanaf 21/1/2017 €/t 424,52