2018 : Einde van de BOFAS bijdrage in benzine en diesel

In 2000 werd, middels een akkoord tussen de gewesten de federale staat, een financieringsfonds opgericht voor de sanering van de vervuilde bodem van tankstations.
Dit fonds wordt gefinancierd door een specifieke bijdrage op de benzines en diesel die in verbruik worden gesteld.
Deze bijdrage is deels ten laste van de petroleumsector en deels ten laste van de verbruiker, deze laatste is vervat in de maximumprijs van diesel en benzine.
De petroleumsector en de garagesector heeft de organisatie op zich genomen via een vzw BOFAS, die instaat voor de operationele en/of financiële hulp bij sanering.

Er werd vastgesteld dat het financiële saldo van het fonds BOFAS volstaat voor het financieren van de nog te realiseren saneringen.
Eind 2017 hebben de regionale regeringen en de federale regering beslist om de BOFAS bijdrage met ingang van 3 januari 2018  op nul te brengen.

Voor verdere informatie over de activiteiten van BOFAS

Samenstelling Maximumprijzen

Veelgestelde vragen

Huidige maximumprijzen

iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programmaovereenkomst

benzine 95 octaan

vanaf 21/03/2018 €/l 1,393

benzine 95 octaan - E10

vanaf 21/03/2018 €/l 1,422

benzine 98 octaan

vanaf 21/03/2018 €/l 1,469

benzine 98 octaan - E10

vanaf 21/03/2018 €/l 1,477

diesel - 10 ppm

vanaf 09/03/2018 €/l 1,391

LPG

vanaf 10/03/2018 €/l 0,494

gasolie verwarming - 50 ppm - < 2000l

vanaf 09/03/2018 €/l 0,6223

gasolie verwarming - 50 ppm - ≥ 2000l

vanaf 09/03/2018 €/l 0,5951

gasolie extra - (verwarming) 10 ppm - ≥ 2000l

vanaf 09/03/2018 €/l 0,5942

lamppetroleum- type C - ≥ 2000l

vanaf 09/03/2018 €/l 0,6999

propaan bulk - ≥ 2000l

vanaf 13/02/2018 €/l 0,4942

butaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-

propaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-

extra zware stookolie (1% zwavel)

vanaf 15/03/2018 €/t 408,62