Het Jaarverslag 2016 van de Belgische Petroleum Federatie.

De stand van zaken over de sector; de internationale context, de activiteiten van raffinage en distributie,
de petroleumproducten en hun verbruik, de biobrandstoffen, de energie en milieu aspecten,
het programma-akkoord voor de maximumprijzen.

Voor meer toelichtingen zie : jaarverslag 2016

Samenstelling Maximumprijzen

Veelgestelde vragen

Huidige maximumprijzen

iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programmaovereenkomst

benzine 95 octaan

vanaf 17/11/2017 €/l 1,426

benzine 95 octaan - E10

vanaf 17/11/2017 €/l 1,441

benzine 98 octaan

vanaf 17/11/2017 €/l 1,508

benzine 98 octaan - E10

vanaf 17/11/2017 €/l 1,517

diesel - 10 ppm

vanaf 22/11/2017 €/l 1,372

LPG

vanaf 10/11/2017 €/l 0,565

gasolie verwarming - 50 ppm - < 2000l

vanaf 21/11/2017 €/l 0,6387

gasolie verwarming - 50 ppm - ≥ 2000l

vanaf 21/11/2017 €/l 0,6115

gasolie extra - (verwarming) 10 ppm - ≥ 2000l

vanaf 22/11/2017 €/l 0,6066

lamppetroleum- type C - ≥ 2000l

vanaf 09/11/2017 €/l 0,7162

propaan bulk - ≥ 2000l

vanaf 17/11/2017 €/l 0,5674

butaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-

propaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-

extra zware stookolie (1% zwavel)

vanaf 17/11/2017 €/t 429,36