Jaarverslag 2015:

Persbericht:

"Meer dan 100 miljoen euro teveel betaald voor de bodemsanering van tankstations!"

Als we één symbooldossier dat de traagheid van de politieke beslissingen moeten aangeven, dan zou het voor de petroleumsector dit van BOFAS zijn, het bodemsaneringsfonds van tankstations.

 

Samenstelling Maximumprijzen

Veelgestelde vragen

Huidige maximumprijzen

iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programmaovereenkomst

benzine 95 octaan

vanaf 25/11/2016 €/l 1,360

benzine 95 octaan - E10

vanaf 25/11/2016 €/l 1,369

benzine 98 octaan

vanaf 25/11/2016 €/l 1,427

benzine 98 octaan - E10

vanaf 25/11/2016 €/l 1,433

diesel - 10 ppm

vanaf 23/11/2016 €/l 1,276

LPG

vanaf 03/12/2016 €/l 0,472

gasolie verwarming - 50 ppm - < 2000l

vanaf 23/11/2016 €/l 0,5721

gasolie verwarming - 50 ppm - ≥ 2000l

vanaf 23/11/2016 €/l 0,5456

gasolie extra - (verwarming) 10 ppm - ≥ 2000l

vanaf 23/11/2016 €/l 0,5464

lamppetroleum- type C - ≥ 2000l

vanaf 23/11/2016 €/l 0,6129

propaan bulk - ≥ 2000l

vanaf 23/11/2016 €/l 0,4701

propaan fles

vanaf 23/11/2016 €/kg 1,6176

butaan fles

vanaf 03/12/2016 €/kg 1,578

extra zware stookolie (1% zwavel)

vanaf 03/12/2016 €/t 383,67