Het Jaarverslag 2016 van de Belgische Petroleum Federatie.

De stand van zaken over de sector; de internationale context, de activiteiten van raffinage en distributie,
de petroleumproducten en hun verbruik, de biobrandstoffen, de energie en milieu aspecten,
het programma-akkoord voor de maximumprijzen.

Voor meer toelichtingen zie : jaarverslag 2016

Samenstelling Maximumprijzen

Veelgestelde vragen

Huidige maximumprijzen

iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programmaovereenkomst

benzine 95 octaan

vanaf 16/09/2017 €/l 1,402

benzine 95 octaan - E10

vanaf 16/09/2017 €/l 1,421

benzine 98 octaan

vanaf 16/09/2017 €/l 1,480

benzine 98 octaan - E10

vanaf 16/09/2017 €/l 1,489

diesel - 10 ppm

vanaf 22/09/2017 €/l 1,338

LPG

vanaf 23/09/2017 €/l 0,514

gasolie verwarming - 50 ppm - < 2000l

vanaf 26/09/2017 €/l 0,6072

gasolie verwarming - 50 ppm - ≥ 2000l

vanaf 26/09/2017 €/l 0,5803

gasolie extra - (verwarming) 10 ppm - ≥ 2000l

vanaf 22/09/2017 €/l 0,5784

lamppetroleum- type C - ≥ 2000l

vanaf 26/09/2017 €/l 0,6506

propaan bulk - ≥ 2000l

vanaf 21/09/2017 €/l 0,5070

extra zware stookolie (1% zwavel)

vanaf 20/09/2017 €/t 390,16

butaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-

propaan fles (zie FAQ gasflessen)

vanaf 01/08/2017-