Zijn diesel en gasolie verwarming op de rode kleur na identiek?

Beweringen dat op de rode kleurstof na, de technische eigenschappen van gasolie verwarming en diesel identiek zouden zijn, zijn onjuist.

Het gebruik van ontkleurde gasolie verwarming in een dieselmotor is niet alleen illegaal, het leidt ook tot slecht motorrendement, afzettingen op de motor, verhoogde emissies en soms zelfs op korte termijn tot grote motorschade.

De redenen hiervoor liggen in de verschillende productspecificaties:

  • gasolie verwarming heeft maximum 50 ppm (= parts per million) zwavelgehalte, diesel slechts 10 ppm;
  • gasolie verwarming heeft geen cetaan index specificatie die borg staat voor een soepele motorwerking;
  • de maximale densiteit van gasolie verwarming is aanzienlijk hoger met een nadelige impact op het motorrendement, emissies en afzettingen;
  • aan diesel worden meestal speciale additieven toegevoegd, onder andere ter verbetering van koude eigenschappen.

Daarenboven bevat ontkleurde gasolie verwarming vaak restanten zwavelzuur, dat door fraudeurs gebruikt wordt om de kleur eruit te wassen, met catastrofale resultaten voor injectiepompen en injectoren.

Tenslotte nog dit: ook ontkleurde gasolie blijft herkenbaar voor de douanediensten omdat andere toegevoegde merkstoffen niet uitwasbaar zijn.