Meer weten – Overige informatie

1) Waarom vervangt men de benzine 95 door de 95 E10?

Het voornaamste doel van de Belgische Overheid in de vervanging van de benzine 95 door de 95 E10 op 1 januari 2017 is het aandeel van de biobrandstoffen te verhogen in de brandstoffen die in verbruik worden gesteld. Al doende plaatst België zich voor de objectieven die gedefinieerd zijn in de Europese richtlijnen (de richtlijn 2009/28 over de hernieuwbare energieën en de richtlijn 2009/30 over de kwaliteit van de brandstoffen). In een aantal andere Europese landen is er sinds verscheidene jaren een aanbod van benzine 95 E10.

De overstap naar benzine 95 E10 zoals besloten door de federale overheid zal bijdragen aan het volgend drievoudig objectief:

•  Het bereiken van een aandeel van 10% hernieuwbare energie in transport tegen 2020;

•  Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstof;

•  Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector.

 

2) Was er reeds bio-ethanol in de benzine aanwezig ?

Ja. Wellicht is u dit niet bekend, maar sinds 1 juli 2009, de datum van invoering van de eerste wet op het in verbruik stellen van biobrandstoffen, moeten in België de benzines die in verbruik gesteld worden minstens 4% bio-ethanol bevatten.

 

3) Waarom is meer dan 10% bio-ethanol in benzine niet toegelaten in België?

De Europese normen bepalen dat het maximum gehalte aan ethanol in benzine maximaal 10% is. Motoren van voertuigen zijn niet geschikt voor benzines met meer dan 10% ethanol.

 

4) Was de invoer van de 95 E10 verplicht in België?

België maakt deel uit van de Europese Unie en moet dus de richtlijnen respecteren zoals deze die het aandeel van hernieuwbare energie in transport verhoogt en deze die de CO2 emissies van de voertuigen vermindert.

In 2020 moet elk land het objectief bereiken van 10% hernieuwbare energie in transport. Het invoeren van de 95 E10 is een van de middelen die gebruikt wordt door de Overheid om dit doel te bereiken. Andere Europese landen hebben eveneens de keuze gemaakt om de benzine 95 E10 in te voeren.

 

5) Welke technische norm is van toepassing voor de benzine 95 E10.?

Voor benzine bestaat er een Europese norm: EN 228. Deze is omgezet in België: NBN EN 228, en bevat de aanduidingen van verplichte etikettering van de pompen zoals een groene en ronde sticker met de vermelding “Benzine 95 E10” en “NBN EN 228”.

 

6) Wat is bio-ethanol ?

Bio-ethanol is een industriële alcohol die op duurzame manier geproduceerd wordt uit biomassa. In België wordt hij gewonnen uit het zetmeel van graangewassen of uit de suiker van suikerbieten. Elders wordt hij ook geproduceerd vanaf andere gewassen zoals mais of suikerriet.

De restmassa na productie van bio-ethanol gaat niet verloren: het dient onder andere als veevoeder.

Er worden ook nieuw productieprocessen ontwikkeld, die andere grondstoffen gebruiken zoals afval uit biomassa.

 

7) Vanwaar komt de bio-ethanol in de 95 E10?

Bio-ethanol voor brandstoffen is een industriële alcohol die op duurzame manier geproduceerd wordt uit biomassa. In België wordt hij gewonnen uit het zetmeel en cellulose van maïs, uit het zetmeel van graangewassen of uit de suiker van suikerbieten. De restmassa na productie van bio-ethanol gaat niet verloren: het dient onder andere als veevoeder.

Elders wordt hij ook geproduceerd vanaf andere gewassen zoals mais of suikerriet.

Er worden ook nieuw productieprocessen ontwikkeld, die andere grondstoffen gebruiken zoals afval uit biomassa. Men noemt ze biobrandstoffen van de tweede generatie. Ze hebben het voordeel van geen beroep te doen op voedingsgewassen.

 

8) Wat is het voordeel van meer bio-ethanol toe te voegen aan de benzine?

Met de biobrandstoffen zoals ethanol heeft Europa tot doel zijn energiebronnen te diversifiëren en de CO2 emissies van de energieën voor transport te verminderen.

Het doel van Europa is om in 2020 een aandeel van 10 % hernieuwbare energie in transport te bereiken.

Door het bio-ethanol gehalte in benzine te verhogen doet België een stap in deze richting.

 

9) Kan ik zelf ethanol toevoegen aan benzine?

Neen. Het deel bio-ethanol dat toegelaten is in de brandstoffen is bepaald door de Europese en Belgische technische normen. Producenten van petroleumproducten zijn eraan gehouden deze te respecteren. De kwaliteit van de brandstoffen wordt door de Overheid regelmatig gecontroleerd, ook in de tankstations. Het verhogen van het deel ethanol zou er een brandstof van maken die niet conform is aan de regelgeving. Bovendien zou u een technisch risico met uw voertuig nemen.

 

10) Is de bio-ethanol in de benzine 95 E10 goed voor het milieu?

De bio-ethanol gebruikt in de benzine 95 E10 is gecertificeerd op basis van criteria bepaald door de Europese Unie. Deze criteria betreffen duurzaamheid, respect van biodiversiteit bij de teelt, vermindering van het broeikasgas CO2.

 

11) Is bio-ethanol een brandstof met een lage koolstof voetafdruk?

Bio-ethanol heeft een koolstofvoetafdruk die lager is dan deze van benzine van fossiele oorsprong.

De Europese richtlijn legt thans op dat er een vermindering is van minimum 35 % van de CO2 ten opzichte van fossiele brandstoffen. Dat minimum zal 50 % bedragen vanaf 2018 maar wordt nu reeds gehaald door heel wat Belgische en Europese producenten.

 

12) Vanwaar komt de bio-ethanol in de 95 E10?

Bio-ethanol wordt in de hele wereld geproduceerd en verkocht. In Europa en België is de bio-ethanol in de benzine voornamelijk van Europese oorsprong.

 

13) Wordt de bio-ethanol in benzine 95 E10 in Belgie geproduceerd ?

Bio-ethanol is een product dat via een certificatiesysteem moet beantwoorden aan een aantal criteria van duurzaamheid. De huidige Belgische productiecapaciteiten van bio-ethanol zijn voldoende om de behoefte van het land te dekken. Bio-ethanol wordt echter vrij verhandeld, en kan dus geproduceerd worden in België en evenzeer geïmporteerd worden uit een ander land.

 

14) Zijn er voldoende productie-eenheden van bio-ethanol in België om de volledige behoefte te dekken.

Productie-eenheden in België beschikken over een capaciteit van ca 500 miljoen liter, wat meer dan voldoende is voor de landelijke behoefte.

Bio-ethanol wordt echter vrij verhandeld, en kan dus geproduceerd worden in België en evenzeer geïmporteerd worden uit een ander land.

 

15) Wat is het volume bio-ethanol dat nodig is voor de benzine 95 E10?

Op basis van de huidige statistieken van in verbruikstelling van benzine is het jaarvolume bio-ethanol nodig voor de nieuwe wettelijke verplichting ca 160 miljoen liter.

De Belgische productiecapaciteit is daar ruim voldoende voor.

 

16) Is het waar dat de productie van bio-ethanol bepaalde bevolkingen ontzegt van producten uit voedingsgewassen?

Het gebruik van landbouwgronden om bio brandstoffen te produceren in plaats van voor voedingsgewassen kan een risico zijn. Sinds 2015 erkent de richtlijn op hernieuwbare energieën deze situatie. Om die reden zal in Europa in de loop van 2017 het aandeel van biobrandstoffen uit voedingsgewassen ( biobrandstoffen van de eerste generatie) beperkt worden.

Er worden ook nieuw productieprocessen ontwikkeld, die andere grondstoffen gebruiken zoals afval uit biomassa. Men noemt ze biobrandstoffen van de tweede generatie. Ze hebben het voordeel van geen beroep te doen op voedingsgewassen.

 

17) Kan de verhoging van het bio-ethanol gebruik een risico vormen van speculatie op de landbouw grondstoffen?

Enkel een klein deel van de landbouwgrondstoffen wordt gebruikt voor bio-ethanol. In Europa bijvoorbeeld wordt dit geschat op 2% van de productie van graangewassen. Dit beperkt het risico.