Persberichten

 
 

De Belgische petroleumsector: vloeibare brandstoffen blijven een cruciale rol spelen in de energiebevoorrading
Kerncijfers 2018
De Belgische Petroleum Federatie heeft de cijfers van de Belgische petroleumsector voor 2018 bekendgemaakt. Het marktaandeel van aardolie in de primaire energieconsumptie van ons land is met 40,3% stabiel gebleven. Dit toont aan dat vloeibare brandstoffen een cruciale rol blijven spelen in de energiebevoorrading.

Het is tijd om de technologische realiteit onder ogen te zien !  Lees meer over het standpunt van de Belgische Petroleum Federatie.

Welke auto kiezen op het Autosalon ? Wordt het hybride, elektrisch, benzine of toch nog diesel ?

                                                                                          Persbericht
 

« Geen energietransitie zonder vloeibare brandstoffen »

Persbericht
20 november 2018
 
 
Gele hesjes beweging :  de federaties BPF en BRAFCO roepen de autoriteiten op om een einde te maken aan een situatie die de veiligheid van de brandstoffendepots en van het transport ondermijnt en de bevoorrading van brandstoffen aan burgers en bedrijven in gevaar brengt.
 

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) stelt met verbazing vast dat de Vlaamse Regering beslist heeft om vanaf 2021 een verbod in te stellen op de verkoop van nieuwe stookolieketels.

Aandachtig zijn voor de evolutie van het energie landschap en de competitiviteit van onze activiteiten.

Paul Mannes, beheerder-algemeen directeur TOTAL Belgium nv, ...

Dave Brownell, directeur raffinaderij Antwerpen, divisie van ExxonMobil Petroleum ...

Concurrentiekracht en duurzame ontwikkeling zijn hoofdprioriteiten voor komende jaren.

Patrice Brès, Algemeen Directeur van TOTAL Belgium N.V., is tijdens de vergadering van ...

Zoals bekend heeft de Belgische Petroleum Federatie na drie dagen onderhandelen een akkoord bereikt met de overheid over een bijdrage van 12 M€ ...

Belgische Petroleum Federatie acht huidige polemiek verantwoordelijk voor mogelijke afname toekomstige investeringen in België

Vergoeding voor distributiekosten vast en minder dan 10 % van maximumpompprijs

De beslissing om steun toe te kennen aan de minstbedeelden is de exclusieve verantwoordelijkheid van de staat; die steun moet bijgevolg door het staatsbudget gefinancierd worden

De Belgische Petroleum Federatie onderschrijft de besluiten van het rapport van de Parlementaire Commissie over de georganiseerde misdaad in België