Sociaal

Dossiers

- Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018

- Opbouw van dienstanciënniteit

- Ervaringsbarema voor bedienden

- Tijdskrediet

- Vervoerskosten

- Harmonisatie van de statuten

- Bijkomende vergoeding bij ontslag

- Definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk

- Klein verlet

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen

- Statuten Fonds voor Bestaanszekerheid petroleumsector

- Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 

- Loon- en arbeidsvoorwaarden 2015-2016

- Opbouw van dienstanciënniteit

- Ervaringsbarema voor bedienden

- Tijdskrediet

- Vervoerskosten

- Harmonisatie van de statuten

- Bijkomende vergoeding bij ontslag

- Definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk

- Klein verlet

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen

- Statuten Fonds voor Bestaanszekerheid petroleumsector

- Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

- Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (CAO 22 augustus 2013)

- Verhoging van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust voor bedienden (CAO 16 april 2014)

- Verhoging van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust voor arbeiders (CAO 16 april 2014)

- Algemene loon- en arbeidsvoorwaarden bedienden 2013-2014

- Algemene loon- en arbeidsvoorwaarden arbeiders 2013-2014

- Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleumsector (CAO 24 oktober 2013)

- Ervaringsbarema

- Algemene loon- en arbeidsvoorwaarden bedienden 2011 - 2012

- Algemene loon en arbeidsvoorwaarden arbeiders 2011 - 2012

- Brugpensioen arbeiders (CAO 20 oktober 2011)

- Fonds voor Bestaanszekerheid van de petroleumsector (CAO 20 oktober 2011)

- CAO inzake ervaringsbarema

- Algemene loon- en arbeidsvoorwaarden bedienden 2009 - 2010

- Algemene loon en arbeidsvoorwaarden arbeiders 2009 - 2010

- Brugpensioen arbeiders (CAO 18 juni 2009)

- Fonds voor Bestaanszekerheid van de petroleumsector (CAO 18 juni 2009)

- CAO inzake ervaringsbarema

Cijfers

Overzicht van de toegepaste loonschalen in de petroleumsector van 1 januari 2007 tot heden

Overzicht van de uurlonen van de arbeiders in de petroleumsector vanaf 1 januari 2008 tot op heden

 

Tabel: evolutie van de tewerkstelling in de petroleumsector