Raffinage

Cijfers

Tabel: raffinagecapaciteiten van de Belgische raffinaderijen op 31 december (kt)

 

Tabel: hoeveelheid producten verwerkt in de Belgische raffinaderijen (kt)

 

Tabel: nettoproductie van afgewerkte producten in België (kt)

 

- Grafiek: bruto raffinagemarge indicator 2017 (€/vat, €/ton)

- Grafiek: bruto raffinagemarge indicator vanaf 2005 (€/vat, €/ton)

- Tabel: bruto raffinagemarges vanaf 2005 (€/vat)