Economie

Dossiers

De kwaliteit van benzine en diesel wordt vastgelegd door Europese normen (EN) die worden omgezet in Belgische normen (NBN-normen*).

De Belgische Petroleum Federatie staat volledig achter en stimuleert de acties van de overheid in de strijd tegen de oliefraude

Cijfers

Grafiek 2014, 2015, 2016 en 2017 (Mt)

 

- Tabel: België: nettoproductie van afgewerkte producten (kt)

- Grafiek: jaarlijks verbruik van benzine en diesel  in België (miljoen m3)

- Tabel: jaarlijks verbruik van benzine, diesel en huisbrandolie in Belgiê (l)

- Grafiek: aandeel van benzines en diesel in het totale verbruik van ... (%)

- Tabel: België: invoer van aardolie volgens regio van herkomst (kt, %)

- Tabel: België: buitenlandse handel in afgewerkte producten (kt)

- Tabel: evolutie van het aantal tankstations in België op 1 januari

- Tabel: dichtheid van de netwerken van tankstations in Europa op 1 januari 2016

- Grafiek & datatabel: evolutie van het wagenpark, op 31 december
- Grafiek: evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe en tweedehandse ...